Nadzwyczajne wsparcie na realizację projektów środowiskowych

15 lipca 2013
Nadzwyczajne wsparcie na realizację projektów środowiskowych

WFOŚiGW w Białymstoku pozyskał 21,75 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie niskooprocentowanej pożyczki. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadań podejmowanych przez podlaskie samorządy w zakresie ochrony wód, gospodarki wodnej i ochrony atmosfery.

W trakcie konferencji jubileuszowej w Warszawie, podsumowującej 20 lat działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały podpisane pierwsze trzy umowy pomiędzy NFOŚiGW a WFOŚiGW w Katowicach, Opolu i Białymstoku w ramach uruchomionego w tym roku programu „Region”. Celem programu jest uzupełnienie budżetów Funduszy, które, zgodnie z ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, otrzymały w tym roku ograniczone wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Te opłaty w kolejnych latach zostaną wyrównane, a program „Region” ma zapewnić wypełnienie planów finansowych Funduszy i bezpieczną obsługę realizowanych zadań beneficjentów. Na realizację programu NFOŚiGW przeznaczył 500 mln zł, z czego 21 mln 750 tys. zł wpłynie na rachunek białostockiego Funduszu.

WFOŚiGW w Białymstoku zobowiązał się w umowie z NFOŚiGW do spłaty pożyczki wraz z odsetkami do 2020 roku. Podlascy samorządowcy już składają wnioski o dofinansowanie zadań w ramach programu „Region”. Do chwili obecnej wpłynęło ich 9 na kwotę 9 mln 756 tys. zł. Dotyczą realizacji projektów z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej. Jeszcze w lipcu br. WFOŚiGW w Białymstoku podpisze pierwsze umowy z beneficjentami uruchamiające środki z tej puli.

Nadzwyczajne wsparcie na realizację projektów środowiskowych

Fot. K. Szymańska

Umowę pożyczki w ramach programu „Region” podpisali w Warszawie w Pałacu Staszica:

Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Jarosław Malinowski –

Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku