Nabór wniosków w ramach Programu Priotytetowego SYSTEM – Część 3

6 sierpnia 2015
Nabór wniosków w ramach Programu Priotytetowego SYSTEM  – Część 3

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na 2015 rok o dofinansowanie  przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego SYSTEM 3) „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”.

W ramach programu finansowane będzie:

  1. wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych, gospodarstw agroturystycznych i obiektów użyteczności publicznej,
  2. wykonanie lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi obsługujących od 50 do 1 000 RLM  dla budynków, osiedli mieszkaniowych oraz małych miejscowości o zwartej zabudowie,
  3. wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej, podciśnieniowej.

 

Beneficjentami programu mogą być:

  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  2. osoby fizyczne.

Wnioski są przyjmowane do dnia 30.09.2015 r. Termin składania Wniosków został wydłużony do 30.10.2015 r.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są w zakładce Środki Krajowe/Dofinansowanie/Program SYSTEM.