Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

15 czerwca 2018
Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” (PDF, 0B).

Program przeznaczony jest dla podmiotów posiadających akceptację Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska w ramach współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska. Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia łącznie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Białymstoku.

Kwota alokacji środków w formie dotacji wynosi 3.875.000,00 zł, w tym:

NFOŚiGW – 3.525.000,00 zł,
WFOŚiGW – 350.000,00 zł.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Białymstoku w terminie od 15 czerwca 2018 r. do 15 lipca 2018 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków i załączników znajdują się w zakładce Środki Krajowe/Dofinansowanie/Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska.