Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

24 maja 2019
Nabór wniosków w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych (PDF, 0B)

Nabór skierowany jest do jednostek OSP znajdujących się na liście, o której mowa w Porozumieniu w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska z dnia 30.10.2015 r., zawartego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Ochrony Środowiska.

Maksymalne dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia łącznie ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Białymstoku.

Kwota alokacji środków w formie dotacji wynosi 9.647.000,00 zł, w tym:
NFOŚiGW – 9.447.000,00 zł,
WFOŚiGW – 200.000,00 zł.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Białymstoku w terminie od 23 maja do 23 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje, wzory wniosków i załączników znajdują się w zakładce
Środki Krajowe/Dofinansowanie/Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska.