Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

10 października 2022
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach  Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Program priorytetowy Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki:

1. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna.

2. Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom.

3. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój.

4. Niskoemisyjny transport.

Budżet programu wynosi do 3 600 000,00 zł, dofinasowanie udzielane jest w formie dotacji

Rozpoczęcie naborów wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych części nastąpi w terminach:

  • pierwsza i druga część naboru od dnia 10.10.2022 r. – do dnia 10.11.2022 r.

dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu tematycznego:

1. Odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna;

2. Czyste powietrze – przeciwdziałanie emisjom;

  • trzecia i czwarta część naboru od dnia 14.11.2022 r. – do dnia 15.12.2022 r.

dla przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu tematycznego:

3. Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój;

4. Niskoemisyjny transport;

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu znajduje się w zakładce https://wfosigw.bialystok.pl/srodki-krajowe/dofinansowanie-ze-srodkow-krajowych/edukacja-ekologiczna-ee/

Informujemy, że wniosek będzie dostępny do pobrania w dniu rozpoczęcia naboru