Nabór wniosków na przygotowanie dokumentacji oraz realizację projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

31 stycznia 2014
Nabór wniosków na przygotowanie dokumentacji oraz realizację projektów wodno-ściekowych w ramach PO IiŚ

31 stycznia 2014 roku Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

ogłasza nabory w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa (konkurs Nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 oraz Nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014).

Dofinansowaniu podlegają projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz projekty z zakresu przygotowania dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM.

Ogłoszenie dotyczące konkursu na przygotowanie dokumentacji w aglomeracjach co najmniej 10 000 RLM oraz Ogłoszenie dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10-15 tys. RLM oraz powyżej 15 tys. RLM.

Informacje dotyczące konkursu znajdują się również na stronach Ministerstwa Środowiska