Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach projektu

28 czerwca 2019
Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach projektu

WFOŚiGW w Białymstoku ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”


Cel programu:
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji umieszczonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

Beneficjenci:
Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Terminy składania wniosków:
Termin składania wniosków: od 01.07.2019 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Rodzaje przedsięwzięć:
Wsparciem finansowym objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami ujętymi w KPOŚK. Finansowaniem objęte są również podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej tylko dla gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych, obiektów użyteczności publicznej. Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

Wysokość dofinansowania:
Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych.

Oprocentowanie pożyczki:
Zmienne WIBOR – 3M, lecz nie mniej niż 2%.

Umorzenie:
– w przypadku, gdy wartość wskaźnika G  jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych,
– w przypadku, gdy wartość wskaźnika G jest większa lub równa 1200 w wysokości do 30% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 5 milionów złotych.

Szczegółowe informacje zawarte są w treści Programu „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (85) 749 94 81

Załączniki do pobrania:

Program priorytetowy (PDF, 425.2KB)
wniosek OW,GW (DOC, 233.5KB)
wkładka OWGW – 2017 (DOC, 155.5KB)
Harmonogram OW,GW (XLS, 38KB)
informacja – dane osobowe (DOCX, 15.2KB)
załącznik nr D 2015 (DOC, 61.5KB)