Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2022

15 stycznia 2021
Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2022

WFOŚiGW w Białymstoku uprzejmie informuje, iż do dnia 31 marca 2021 r. należy składać wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2022.

Na podstawie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, WFOŚiGW w Białymstoku utworzy listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
Listy zadań do dofinansowania w 2022 roku będą uzgadniane z dysponentami właściwych części budżetowych.
Formularz wniosku kierownika państwowej jednostki budżetowej o przekazanie środków jest dostępny na stronie internetowej Funduszu pod adresem:
https://wfosigw.bialystok.pl/panstwowe-jednostki-budzetowe-pjb.htm