Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2020

6 lutego 2019
Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2020

WFOŚiGW w Białymstoku uprzejmie informuje, iż do dnia 15 kwietnia 2019 r. należy składać wnioski kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków w roku 2020.
Na podstawie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe wniosków, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, WFOŚiGW w Białymstoku utworzy listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania.
Listy zadań do dofinansowania w 2020 roku będą uzgadniane z dysponentami właściwych części budżetowych.
Formularz wniosku kierownika państwowej jednostki budżetowej o przekazanie środków jest dostępny na stronie internetowej Funduszu
pod adresem https://wfosigw.bialystok.pl/panstwowe-jednostki-budzetowe-pjb.htm