Nabór wniosków do programu usuwania azbestu

24 maja 2021
Nabór wniosków do programu usuwania azbestu

WFOŚiGW w Białymstoku serdecznie zaprasza do składania wniosków w ogłoszonym właśnie naborze kolejnej edycji programu na dofinansowanie zadań przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie adresowane jest do gmin województwa podlaskiego. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Szczegóły oraz dokumenty znajdują się tutaj: https://wfosigw.bialystok.pl/usuwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest.htm