Nabór wniosków dla Priorytetu IV PO IiŚ

6 czerwca 2009
Nabór wniosków dla Priorytetu IV PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska informuje o konkursie dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów o wartości powyżej 8 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (Priorytet IV).

Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie:

  • racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
  • wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
  • gospodarki wodno-ściekowej
  • ochrony powietrza
  • prowadzenia działalności dotyczącej odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

zobacz więcej