Nabór – Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu

9 grudnia 2020
Nabór – Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu

Informujemy, że do 8 stycznia 2021 r. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu”.

Nabór ten jest elementem Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków tzw. Funduszy norweskich i EOG (oficjalna nazwa: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021). Budżet naboru 3 000 000 euro, tj. 13 392 900,00 zł.
Konkurs ten daje szansę na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu.
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne. Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota dofinansowania 200 000 euro, tj. 892 860,00 zł a maksymalna kwota dofinansowania to 1 000 000 euro, tj.  4 464 300,00 zł.

Celem głównym pilotażu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach, poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa, które nieodpłatnie trafi do ubogich energetycznie gospodarstw domowych. Konkurs skierowany jest przede wszystkim do gmin dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego oraz niskiej emisji.

Ogłoszony w ramach Funduszy norweskich i EOG konkurs dający możliwość sfinansowania instalacji do produkcji pelletu, mógłby zainteresować gminy, których mieszkańcy zdecydowali się na zainstalowanie kotłów dostosowanych do spalania pelletu bądź w najbliższym czasie planują taką inwestycję.

Warunki naboru, zasady działania oraz komplet dokumentacji można znaleźć pod adresem:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/nabory/art,36,budowa-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu.html
Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne województwa podlaskiego do aplikowania o środki pomocowe.