Ministerstwo Środowiska wyjaśnia: konkurs tylko na zadania z zakresu gospodarki ściekowej

30 marca 2012
Ministerstwo Środowiska wyjaśnia: konkurs tylko na zadania z zakresu gospodarki ściekowej

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zapisów ogłoszonego w dniu 26 marca br. konkursu nr 7/POIŚ/1.1/04/2012 dla działania 1.1. POIiŚ, Ministerstwo Środowiska wyjaśniło, że w zakresie zgłaszanego projektu mogą się znaleźć jedynie zadania z zakresu gospodarki ściekowej.
W ogłoszonym w dniu 26 marca br. konkursie nr 7/POIŚ/1.1/04/2012, poprzez Regulamin konkursu oraz kryteria, Ministerstwo Środowiska ograniczyło zakres projektów, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach I priorytetu POIiŚ.

Zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów (SzOP) POIiŚ pozostają bez zmian, gdyż jest to dokument ogólny, odnoszący się do zasad finansowania zarówno projektów indywidualnych, jak i konkursowych (we wszystkich naborach).

W związku z powyższym ocena zgodności projektu z kryterium formalnym nr 7 pozostaje bez mian. To, że projekt będzie miał węższy zakres niż dopuszczalny w SzOP nie oznacza, że jest z nim niezgodny. Natomiast kryterium formalne dodatkowe nr 15, precyzuje, że w zakresie projektu mogą się znaleźć jedynie zadania z zakresu gospodarki ściekowej.

Dopuszczalny zakres projektu w konkursie 7/POIŚ/1.1/04/2012 wynika z Regulaminu konkursu oraz Kryteriów wyboru projektów.

Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z załącznikami znajduje się tutaj.