Minister zatwierdziła Wytyczne

9 maja 2013
Minister zatwierdziła Wytyczne

Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dokument obowiązuje od dnia podpisania, tj. od 29 kwietnia 2013 r.

Wytyczne w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko regulują zasady postępowania z nieprawidłowościami stwierdzonymi w ramach Programu na różnych etapach realizacji projektu.

Jednocześnie, wraz z wejściem w życie Wytycznych, zostają uchylone Zalecenia nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wytyczne wraz z załącznikami zostały opublikowane na stronie MRR oraz w zakładce Dokumenty i wytyczne.