Miejsce Funduszy w kreowaniu ochrony środowiska

24 października 2013
Miejsce Funduszy w kreowaniu ochrony środowiska

– WFOŚiGW to doświadczone instytucje, sprawdzone w praktyce. W tym roku mija już 20 lat istnienia Wojewódzkich Funduszy. Efekty ich funkcjonowania są widoczne we wszystkich obszarach: w gospodarce wodnej, ochronie ziemi, powietrza, gospodarce odpadami – powiedział Stanisław Gawłowski, wiceminister środowiska podczas spotkania Zespołu ds. informacji i promocji NFOŚiGW i WFOŚiGW, które miało miejsce w Ratuszu w Sandomierzu (26.09.2013 r.).

– Fundusze przeznaczyły prawie 30 miliardów złotych na budowę nowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji czy wodociągów. Mają doświadczenia w obsłudze unijnych wniosków, m.in. z Programu Infrastruktura i Środowisko. Dzięki ich wsparciu inwestowano także w ochronę klimatu. W Polsce udało się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o około 30 procent. To twarde dane. W tym sukcesie mają swój udział także Fundusze Ochrony Środowiska: Narodowy i Wojewódzkie – dodał Gawłowski.
Minister, a także Michał Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska byli gośćmi spotkania, podczas którego dyskutowano nie tylko kwestie związane z aglomeracjami wodno-ściekowymi. Obradowano też nad wzmocnieniem funkcji komunikacji w procesie finansowania ochrony środowiska z przywołaniem dobrych praktyk Funduszy w tym zakresie. W czasie spotkania, którego organizatorem był WFOŚiGW w Kielcach reprezentowany przez Andrzeja Zocha, Zastępcę Prezesa Zarządu, zrealizowano także szkolenie pt. „Komunikacja z mediami – prasa, radio, internet, telewizja”. W wydarzeniach tych uczestniczyli również Andrzej Gajak, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Lublinie oraz Jerzy Borowski, Burmistrz Miasta Sandomierza. Koordynatorem prac Zespołu ds. informacji i promocji NFOŚiGW i WFOŚiGW jest WFOŚiGW we Wrocławiu.

Więcej informacji o tematach poruszanych przez ministra Gawłowskiego podczas spotkania w wywiadzie pt. „Czarnego scenariusza w wypełnianiu unijnych zobowiązań nie będzie”.

 

Miejsce Funduszy w kreowaniu ochrony środowiska

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach

Andrzej Zoch, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski

oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Michał Kiełsznia