MIASTO Z KLIMATEM – ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA

11 maja 2020
MIASTO Z KLIMATEM – ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA

MIASTO Z KLIMATEM – ZIELONO-NIEBIESKA INFRASTRUKTURA

10 milionów złotych przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w adaptację do zmian klimatu.
Nowy konkurs na najbardziej zielono-niebieską infrastrukturę ruszy już w czerwcu!

To element projektu Ministra Klimatu pn. „Miasto z klimatem” którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych oraz wsparcie miast w drodze
do transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu.
Beneficjentami programu NFOŚiGW mogą być gminy miejskie w dwóch kategoriach:

  •  do 100 tys. mieszkańców;
  •  powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia polegające na:

  •  realizacji powiązanych funkcjonalnie inwestycji w zakresie zagospodarowania wód opadowych i kształtowania zieleni miejskiej, w tym: „zielono-niebieska” infrastruktura, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, systemy zagospodarowania wód opadowych oraz rozwój terenów zieleni w miastach.

Forma i intensywność dofinansowania:

  •  Dotacja do 50 % kosztów kwalifikowanych, max. 1 milion złotych!

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu:
https://www.gov.pl/web/klimat/miasto-z-klimatem–zielono-niebieska-infrastruktura-nowe-mozliwosci-dla-gmin
oraz na stronie NFOŚiGW:
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/