Lista rankingowa projektów ramach priorytetu I PO IiŚ

10 września 2012
Lista rankingowa projektów ramach priorytetu I PO IiŚ

W ogłoszonym w marcu 2012 roku naborze złożono 73 projekty o łącznej wartości ponad 2,5 miliarda złotych i wnioskowanym dofinansowaniu ponad 1,3 miliarda zł.

Pierwszy etap oceny (ocena formalna i merytoryczna I stopnia) pozytywnie przeszło 55 przedsięwzięć o łącznej wartości 2,3 miliarda złotych. Wnioskowane dofinansowanie opiewa na kwotę ponad 1,1 miliarda złotych.
Z uwagi na fakt, że alokacja przeznaczona na konkurs nie pozwala na dofinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych projektów, została utworzona lista podstawowa i rezerwowa.
Na liście podstawowej znalazło się 26 projektów o łącznej kwocie dofinansowania niespełna 604 milionów złotych. Kolejne 29 przedsięwzięć ubiegających się o niespełna 570 milionów złotych ze środków UE tworzy listę rezerwową.
W najbliższych dniach rozpocznie się ocena zgodności projektów podstawowych z kryteriami merytorycznymi II stopnia. W przypadku zakończenia jej wynikiem pozytywnym, wnioskodawcy będą mogli podpisać umowę o dofinansowanie.
Jednocześnie Minister Środowiska będzie podejmować działania na rzecz zapewnienia dofinansowania także projektom znajdującym się obecnie na liście rezerwowej.
Lista rankingowa znajduje się tutaj (PDF, 29.2KB).