Lista rankingowa do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014

7 lipca 2014
Lista rankingowa do konkursu nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż dnia 7 lipca br. Urzędnik Zatwierdzający Instytucji Pośredniczącej,

Pan Janusz Ostapiuk, zatwierdził listę rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach POIiŚ, dotyczących przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Miło nam poinformować, iż wszystkie projekty, które zostały oceniane przez Naszą instytucję zostały zaakwalifikowane do otrzymania wsparacia z Funduszy UE.

Lista rankingowa znajduje się na stronie Ministerstwa Środowiska.