Lepsze warunki dla turystów na obszarze bagiennej doliny Narwi dzięki PO IiŚ

12 marca 2013
Lepsze warunki dla turystów na obszarze bagiennej doliny Narwi dzięki PO IiŚ

Narwiański Park Narodowy otrzymał wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko na wykonanie prac związanych z poprawą bezpieczeństwa oraz komfortu zwiedzania terenów bagiennych, jednocześnie zabezpieczając je przed negatywnymi skutkami działalności turystycznej.
Więcej