Łąki kwietne w Zambrowie ze wsparciem Funduszu

28 czerwca 2024
Łąki kwietne w Zambrowie ze wsparciem Funduszu

27 czerwca br. pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku przeprowadzili kontrolę zadania zrealizowanego przez Miasto Zambrów pn.: Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. W jego ramach odbyły się m.in. spektakle teatralne o tematyce ekologicznej, cykl zajęć dydaktycznych w miejskich placówkach oświatowych. Powstały także materiały informacyjne dotyczące ochrony zasobów środowiska naturalnego oraz łąka kwietna z tablicami edukacyjnymi.