Krajowy limit de minimis w rolnictwie wykorzystany w 100%

14 listopada 2019
Krajowy limit de minimis w rolnictwie wykorzystany w 100%

WFOŚiGW w Białymstoku informuje, iż wykorzystanie krajowego limitu dostępnej pomocy de minimis w rolnictwie wynosi 100%, tym samym wypłata środków beneficjentom w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie będzie możliwa z początkiem roku 2020 (https://srpp.minrol.gov.pl/).