Konwent Prezesów WFOŚiGW i Targi ENEX w Kielcach

24 lutego 2022
Konwent Prezesów WFOŚiGW i Targi ENEX w Kielcach

23 lutego 2022 roku Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Maciej Borzyszkowski wziął udział w konferencji organizowanej przez WFOŚiGW w Kielcach pt. „Transformacja energetyczna wyzwaniem najbliższych lat – źródła finansowania inwestycji przy wsparciu Projektu Doradztwa Energetycznego”. Spotkanie otworzyła Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, która przedstawiła główne założenia polskiej polityki klimatycznej, w tym funkcjonowanie programu Czyste Powietrze oraz omówiła wyzwania jakie czekają polską energetykę w najbliższych latach.

Tego samego dnia odbył się również cykliczny Konwent Prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zajmuje się on zagadnieniami wymagającymi współdziałania z parlamentem, Ministrem Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz innymi instytucjami centralnymi. Tworzy opinie do projektów aktów prawnych wpływających na działalność wojewódzkich funduszy a także koordynuje wypracowanie stanowisk i programów dotyczących finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Oba te wydarzenia miały miejsce podczas trwających właśnie XXIV Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki i XIX Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia. Udział w nich wzięło ponad 170 wystawców z 14 krajów. Podczas targów zaprezentowane zostały najnowsze branżowe technologie, a specjaliści uniwersyteccy, praktycy oraz przedstawiciele firm mogli brać udział w licznych forach i konferencjach.