Kontrola porozumienia zawartego z Gminą Białowieża

20 czerwca 2024
Kontrola porozumienia zawartego z Gminą Białowieża

19 czerwca Pracownicy WFOŚiGW w Białymstoku przeprowadzili kontrolę na miejscu realizacji zapisów Porozumienia zawartego pomiędzy WFOŚiGW w Białymstoku a Gminą Białowieża w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz na podstawie kontroli zadania potwierdzona została prawidłowość realizacji zapisów Porozumienia.