Konkurs w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi

10 grudnia 2010
Konkurs w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi

10 grudnia 2010 r. Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach II priorytetu Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Szczegóły tutaj.