Konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
Konkurs w ramach I i II osi priorytetowej PO Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłasza nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie projektów

w ramach:

· Priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

· Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych

Wnioski należy składać w terminie od 21 kwietnia do 26 maja 2008 r.