Konkurs na dokumentacje

23 grudnia 2013
Konkurs na dokumentacje

Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planuje ogłosić kolejny nabór wniosków w trybie konkursowym na początku 2014 roku.

Konkurs dotyczyć będzie tylko projektów z zakresu przygotowania dokumentacji – działanie 1.1 POIiŚ – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Aktualnie obowiązujący szczegółowy rodzaj oraz kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie internetowej Programu pod adresem www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty programowe.