KONKURS! KONKURS! KONKURS!

29 kwietnia 2014
KONKURS! KONKURS! KONKURS!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza Konkurs na „Opracowanie i realizację zadania edukacyjnego nieinwestycyjnego związanego tematycznie z gospodarowaniem odpadami komunalnymi”.

 Konkurs skierowany jest do:

  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest ochrona środowiska lub edukacja ekologiczna;
  • parków krajobrazowych i narodowych;
  • jednostek organizacyjnych systemu oświaty: przedszkoli i szkół;
  • szkół wyższych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wniosku na formularzu zgodnym ze wzorem ustalonym przez Fundusz na zadania dotacyjne z edukacji ekologicznej wraz ze wskazanymi załącznikami do 06.06.2014 r. Wymagane dokumenty: Wniosek o dofinansowanie, Wkładka z dziedziny Edukacja Ekologiczna (EE), Harmonogram rzeczowo-finansowy do wniosku z dziedziny EE, Załącznik nr D znajdują się tutaj.
Regulamin Konkursu i Kryteria oceny wniosku są dostępne poniżej oraz w siedzibie Funduszu przy ul. Św. Rocha 5 w Białymstoku. Informacji udzielamy również telefonicznie pod nr: 85 749-94-93 lub 85 749-94-92.

Regulamin konkursu (PDF, 0B)

Kryteria oceny wniosku (ZIP, 0B)