Koniec konkursów na projekty wodno-ściekowe w ramach PO IiŚ

8 kwietnia 2010
Koniec konkursów na projekty wodno-ściekowe w ramach PO IiŚ

Ministerstwo Środowiska ogłosiło harmonogram konkursów na lata 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z uwagi na wyczerpanie dostępnej alokacji MŚ nie zamierza w najbliższym czasie ogłaszać konkursów na realizację projektów wodno-ściekowych.

Z kolei organizacja konkursów z zakresu gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi uzależniona jest od uwolnienia części alokacji zarezerwowanej obecnie na projekty umieszczone na liście projektów indywidualnych lub od zgody Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na nadkontraktację w ramach działania 2.1.
Szczegółowy harmonogram konkursów na realizację projektów środowiskowych w ramach PO IiŚ na lata 2010-2011 dostępny jest tutaj (PDF, 29.2KB).