Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów środków unijnych na ochronę środowiska

6 czerwca 2009
Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów środków unijnych na ochronę środowiska

W dniu 11 września odbyła się w Białymstoku konferencja szkoleniowa pn. „Finansowanie ochrony środowiska ze środków Unii Europejskiej”. Na konferencję przybyli potencjalni beneficjenci z terenu woj. podlaskiego, a jej organizatorem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, NFOŚiGW oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Adam Sieńko. Wystąpienia dotyczyły m.in. finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz wsparcia projektów z pozostałych priorytetów środowiskowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prezes Sieńko wystąpił z prezentacją nt. stanu wdrażania osi środowiskowych PO IiŚ w województwie podlaskim.