Konferencja „Oferta finansowa WFOŚiGW w Białymstoku na 2018 rok – potrzeby, oczekiwania, możliwości”

20 grudnia 2017
Konferencja  „Oferta finansowa WFOŚiGW w Białymstoku na 2018 rok – potrzeby, oczekiwania, możliwości”

W dniu 18 grudnia 2017 roku w Auli nr 1 Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45E w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Oferta finansowa WFOŚiGW w Białymstoku na 2018 rok – potrzeby, oczekiwania, możliwości”, wyznaczająca nowe standardy w wydatkowaniu środków z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Konferencja ta jest pierwszą zainicjowaną przez nowy Zarząd i jak dotychczas największym wydarzeniem zorganizowanym przez WFOSiGW w Białymstoku.

Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in.: Jarosław Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który słowem wstępu przywitał przybyłych gości jak również przybliżył ogólne zasady funkcjonowania Funduszu; Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, która w swoim krótkim przywitaniu podkreśliła konieczność wspierania gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie problemu jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Słowa powitalne wygłosił również obecny Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski życząc wszystkim obecnym możliwości zdobycia wiedzy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na własne potrzeby. Wszystkich obecnych przywitali również gospodarze uroczystości: Maciej Borzyszkowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Magdalena Tymińska, Zastępca Prezesa przyłączając się do życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W toku wydarzeń Pracownicy Funduszu szczegółowo omówili wszystkie dziedziny i działania, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, zarówno w obecnym budżecie jak i w przyszłej perspektywie. W oparciu o przygotowane prezentacje, uwydatnione zostały wymagania jakie stawiane są przyszłym beneficjentom na etapie aplikacji o środki finansowe. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród przybyłych Gości cieszył się planowany nabór dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest, którego kolejna edycja przewidziana jest do ogłoszenia w przyszłym roku 2018.

Swoje przysłowiowe „5 minut” i możliwość przedstawienia dotychczasowych osiągnięć oraz omówienia dalszych planów wdrażania programu otrzymali Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Białymstoku. Wraz z beneficjentami objętymi wsparciem doradczym, zaprezentowali zrealizowane zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej jaki i w trakcie kompletowania dokumentacji aplikacyjnej. Prezentacje te to tak zwane „dobre praktyki”.

Przekazaną w trakcie wydarzenia wiedzę można było poszerzyć w kuluarach przy zaserwowanym poczęstunku, gdzie na przybyłych Gości czekali zarówno Zarząd jak i pracownicy Wojewódzkiego Funduszu.

Współorganizatorem konferencji była Politechnika Białostocka, która na potrzeby wydarzenia udostępniła aulę.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła FOWE Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii, wydawca kwartalnika OZEON – Biznes & Ekologia, która oferowała na swoim stoisku własne wydawnictwo.

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom przybyłym na konferencję. Gorąco zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie możliwości pozyskania wsparcia finansowego z dostępnych środków finansowych w WFOŚiGW w Białymstoku jak i korzystania z pełnej ofert finansowej.

Poniżej zbiór prezentacji z konferencji:
Działalność funduszu (PDF)
Zasady udzielania finansowania (PDF)
Likwidacja zagrożeń (PDF)
Ochrona Ziemi (PDF)
Ochrona Przyrody (PDF)
System Doradztwa (PDF, 2MB)
Dobre Praktyki Marianowo (PDF, 660.1KB)
Dobre Praktyki Marianowo_01 (PDF)
Sowa LED (PDF, 736.7KB)
Dobre Praktyki Kościół (PDF)Wsparcie finansowe (PDF, 704.8KB)