Konferencja „Oferta finansowa WFOŚiGW w Białymstoku na 2018 rok – potrzeby, oczekiwania, możliwości”

20 grudnia 2017
Konferencja  „Oferta finansowa WFOŚiGW w Białymstoku na 2018 rok – potrzeby, oczekiwania, możliwości”

W dniu 18 grudnia 2017 roku w Auli nr 1 Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej przy ulicy Wiejskiej 45E w Białymstoku odbyła się konferencja pn. „Oferta finansowa WFOŚiGW w Białymstoku na 2018 rok – potrzeby, oczekiwania, możliwości”, wyznaczająca nowe standardy w wydatkowaniu środków z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Konferencja ta jest pierwszą zainicjowaną przez nowy Zarząd i jak dotychczas największym wydarzeniem zorganizowanym przez WFOSiGW w Białymstoku.

Wśród znamienitych gości znaleźli się m.in.: Jarosław Zieliński, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który słowem wstępu przywitał przybyłych gości jak również przybliżył ogólne zasady funkcjonowania Funduszu; Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, która w swoim krótkim przywitaniu podkreśliła konieczność wspierania gospodarki niskoemisyjnej w perspektywie problemu jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Słowa powitalne wygłosił również obecny Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski życząc wszystkim obecnym możliwości zdobycia wiedzy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na własne potrzeby. Wszystkich obecnych przywitali również gospodarze uroczystości: Maciej Borzyszkowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Magdalena Tymińska, Zastępca Prezesa przyłączając się do życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

W toku wydarzeń Pracownicy Funduszu szczegółowo omówili wszystkie dziedziny i działania, na które możliwe jest uzyskanie dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, zarówno w obecnym budżecie jak i w przyszłej perspektywie. W oparciu o przygotowane prezentacje, uwydatnione zostały wymagania jakie stawiane są przyszłym beneficjentom na etapie aplikacji o środki finansowe. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród przybyłych Gości cieszył się planowany nabór dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest, którego kolejna edycja przewidziana jest do ogłoszenia w przyszłym roku 2018.

Swoje przysłowiowe „5 minut” i możliwość przedstawienia dotychczasowych osiągnięć oraz omówienia dalszych planów wdrażania programu otrzymali Doradcy Energetyczni z WFOŚiGW w Białymstoku. Wraz z beneficjentami objętymi wsparciem doradczym, zaprezentowali zrealizowane zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej jaki i w trakcie kompletowania dokumentacji aplikacyjnej. Prezentacje te to tak zwane „dobre praktyki”.

Przekazaną w trakcie wydarzenia wiedzę można było poszerzyć w kuluarach przy zaserwowanym poczęstunku, gdzie na przybyłych Gości czekali zarówno Zarząd jak i pracownicy Wojewódzkiego Funduszu.

Współorganizatorem konferencji była Politechnika Białostocka, która na potrzeby wydarzenia udostępniła aulę.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła FOWE Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii, wydawca kwartalnika OZEON – Biznes & Ekologia, która oferowała na swoim stoisku własne wydawnictwo.

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie dziękujemy wszystkim Gościom przybyłym na konferencję. Gorąco zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy w zakresie możliwości pozyskania wsparcia finansowego z dostępnych środków finansowych w WFOŚiGW w Białymstoku jak i korzystania z pełnej ofert finansowej.

Poniżej zbiór prezentacji z konferencji:
Działalność funduszu (PDF, 0B)
Zasady udzielania finansowania (PDF, 0B)
Likwidacja zagrożeń (PDF, 0B)
Ochrona Ziemi (PDF, 0B)
Ochrona Przyrody (PDF, 0B)
System Doradztwa (PDF, 2MB)
Dobre Praktyki Marianowo (PDF, 660.1KB)
Dobre Praktyki Marianowo_01 (PDF, 0B)
Sowa LED (PDF, 736.7KB)
Dobre Praktyki Kościół (PDF, 0B)Wsparcie finansowe (PDF, 704.8KB)