Konferencja Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska

6 czerwca 2009
Konferencja Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy duży projekt z programu Infrastruktura i Środowisko na kwotę dofinansowania ponad 51 milionów euro „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich” – powiedziała komisarz Danuta Hübner podpisując zgodę na realizację inwestycji. Podpisanie odbyło się podczas konferencji „Fundusze Europejskie dla rozwoju infrastruktury i środowiska”, 15 grudnia 2008 r. w Warszawie. przejdź