Komunikat

6 maja 2014
Komunikat

Informujemy, że w związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na dotacje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wstrzymuje w bieżącym roku (do odwołania) przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zadań, których realizacja uzależniona byłaby od otrzymania tej formy wsparcia finansowego (nie dotyczy konkursu na „Opracowanie i realizację zadania edukacyjnego nieinwestycyjnego związanego tematycznie z gospodarowaniem odpadami komunalnymi”).