Komunikat w sprawie implementacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

27 kwietnia 2016
Komunikat w sprawie implementacji przepisów dotyczących zamówień publicznych

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy stanowisko Ministerstwa Rozwoju z uwagi na brak implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, ze zm.; „dyrektywa klasyczna”) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, ze zm., dyrektywa sektorowa).

Stanowisko.pdf (PDF, 61.4KB)