Komunikat po podpisaniu porozumienia w sprawie realizacji POIiŚ pomiędzy Ministrem Środowiska a WFOŚiGW

6 czerwca 2009
Komunikat po podpisaniu porozumienia w sprawie realizacji POIiŚ pomiędzy Ministrem Środowiska a WFOŚiGW

25 czerwca 2007r. podczas Nadzwyczajnego Konwentu Prezesów Wojewódzkich Funduszy Ochrony i Gospodarki Wodnej, który odbył się w Lublinie, nastąpiło podpisanie Porozumień ws. realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) pomiędzy Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej dla POIiŚ a szesnastoma WFOŚiGW – Instytucjami Wdrażającymi w tym Programie. przejdź