Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjął uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru

15 maja 2015
Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 przyjął uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru

Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (KM POIiŚ) przyjął w trybie obiegowym uchwały w sprawie zmiany kryteriów wyboru: uchwałę nr 1/2015 w sprawie zmiany kryteriów wyboru dla projektów w działaniu 3.2 Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, uchwałę nr 2/2015 w sprawie zmiany kryteriów wyboru dla projektów w działaniu 7.1 Rozwój transportu kolejowego oraz uchwałę nr 3/2015 w sprawie zmiany kryteriów wyboru dla projektów w Działaniu 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz horyzontalnego opisu systemowego trybu wyboru dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Pliki do pobrania tutaj.