Kolejni Kandydaci na Energetyków Gminnych uzyskali zaświadczenia!

2 marca 2019
Kolejni Kandydaci na Energetyków Gminnych uzyskali zaświadczenia!

W dniu 8 lutego br. kolejne 23 osoby uzyskały zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu szkolenia dla Gminnych Energetyków. Suwalszczyzna wzbogaciła się o osoby, które mają włączyć się czynnie we wzrost zarówno świadomości ekologicznej wśród mieszkańców jak również mają pracować nad podniesieniem efektywności energetycznej na obszarze swoich gmin.