Kolejne wsparcie dla OSP w tym roku

22 czerwca 2018
Kolejne wsparcie  dla OSP w tym roku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na mocy porozumienia z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Środowiska, wesprze dwanaście jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim kwotą blisko 4 mln zł. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Połączone środki z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, MSWiA oraz środki samorządowe to niemal 10 mln złotych dla naszego województwa na ten cel.

Podczas spotkania w Białymstoku dnia 18 czerwca br., w którym udział wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i  Administracji Jarosław Zieliński, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku dr inż. Maciej Borzyszkowski, Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jarosław Wendt, burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele OSP zostały wręczone decyzje o dofinansowaniu zakupu samochodów.

Jest to kolejne już wsparcie dla podlaskich Ochotniczych Straży Pożarnych w 2018 roku.  W efekcie zakończonego w marcu Programu „FLORIAN 2018”, WFOŚiGW w Białymstoku dofinansuje kwotą 1,1 mln zł zakup specjalistycznego, certyfikowanego sprzętu, samochodów pożarniczych i uzbrojenia osobistego strażaków.