Kolejne spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze w Boćkach

20 sierpnia 2021
Kolejne spotkanie dotyczące programu Czyste Powietrze w Boćkach

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Boćki na kolejne indywidualne konsultacje dotyczące programu Czyste Powietrze prowadzone przez pracowników Funduszu podczas którego będzie można dowiedzieć się jak otrzymać dofinansowanie m.in. na wymianę pieca, okien  i drzwi oraz docieplenie budynku mieszkalnego.

 

25 sierpnia 2021 roku (środa)

godz. 9:00–14:00

Urząd Gminy w Boćkach
ul. Plac Armii Krajowej 3

 

Podczas spotkań będzie także możliwość wypełnienia i złożenia wniosku. Niezbędnej pomocy udzieli przeszkolony pracownik gminy. Na szczegółowe konsultacje, mające na celu pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie, należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 

 • Adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu Beneficjenta
 • Dane właściciela i współwłaścicieli (o ile występują) nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, W przypadku występowania kilku współwłaścicieli należy przedstawić ich dane: imię i nazwisko oraz adres.
 • Dowód osobisty Wnioskodawcy – w przypadku pozostawiania w związku małżeńskim należy również przedstawić dane współmałżonka: imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszania.
 • Nr księgi wieczystej (trójczłonowy) oraz nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Akt własności lokalu lub budynku,
 • Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.);
 • Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
 • Zakres planowanej inwestycji
 • Powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność gospodarczą (o ile jest prowadzona w budynku)
 • Powierzchnia przegród ścian, stropów (w przypadku wniosku o ich docieplenie)
 • Powierzchnia stolarki okiennej i drzwiowej (w przypadku wniosku o ich wymianę)