Kolejne korzystne zmiany zasad udzielania pożyczek na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych – oprocentowanie pożyczki całkowicie zniesione!

9 maja 2019
Kolejne korzystne zmiany zasad udzielania pożyczek na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych – oprocentowanie pożyczki całkowicie zniesione!

W dniu 25.04.2019 r. Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku podpisał Aneks nr 3 do Umowy Operacyjnej nr 2/RPD/12817/2018/II/DIF/99 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na mocy którego oprocentowanie pożyczki termomodernizacyjnej obniżono do 0%!

Pozostałe zmiany korzystne dla beneficjentów, wprowadzone aneksem, to:

  • rozszerzenie definicji Ostatecznych Odbiorców pożyczki na „zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego”. Obecnie z pożyczki mogą skorzystać oprócz dotychczasowych 3 kategorii beneficjentów również: gminy/spółki komunalne, prywatni właściciele kamienic, zarządcy burs, akademików;
  • wydłużenie maksymalnego okresu finansowania pożyczki do 180 miesięcy.

UWAGA:  Już wkrótce na naszej stronie internetowej pojawią się zaktualizowane wzory: wniosku o pożyczkę, umowy pożyczki oraz wniosku rozliczającego pożyczkę, uwzględniające wszystkie opisane powyżej zmiany. Aktualny Regulamin udzielania pożyczek termomodernizacyjnych wraz z Kartą produktu jest już dostępny na stronie Funduszu.

Więcej informacji pod adresem: https://wfosigw.bialystok.pl/pozyczka-termomodernizacyjna.htm