Kolejne dofinansowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym

30 września 2019
Kolejne dofinansowanie Ochotniczym Strażom Pożarnym

27 września 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odbyła się uroczystość wręczenia promes udzielenia dotacji na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne na terenie województwa podlaskiego.

W uroczystości wzięli udział Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Podlaski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jarosław Wendt, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku dr inż. Maciej Borzyszkowski, włodarze gmin oraz prezesi i członkowie OSP.

Po raz kolejny WFOŚiGW w Białymstoku, w ramach programu Przeciwdziałanie i likwidacja zagrożeń środowiska rozdysponuje środki finansowe, które umożliwią doposażenie jednostek, a tym samym poprawę ich gotowości bojowej i skuteczniejszą pomoc.

Tym razem środki finansowe trafią do ośmiu jednostek. Dofinansowanie otrzymają Ochotnicze Straże Pożarne z Płociczna, Przerośli, Potaszni, Bociek, Narewki, Kolna, Wasilkowa i Zabłudowa. Promesy i symboliczne czeki na zakup sprzętu przekazał Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku dr inż. Maciej Borzyszkowski.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wspiera i będzie wspierał straż pożarną naszego województwa. Jedynie w ostatnich 4 latach, tj. 2016-2019 przeznaczył na bezzwrotne dofinasowanie straży ponad 16 mln złotych, co znacznie przewyższa wysokość dotacji w znacznie dłuższym okresie 2000-2015.