KAWKA oczyszcza powietrze

15 maja 2015
KAWKA oczyszcza powietrze

13 maja br. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca dwie edycje programu KAWKA, za sprawą którego jakość powietrza w polskich miastach znacznie się poprawia. W ramach pierwszej oraz drugiej edycji ze wsparcia skorzystało ponad 50 miast z 12 województw.

Podczas dwóch pierwszych edycji programu na poprawę jakości powietrza zostało przyznanych łącznie prawie 637 milionów złotych. To pieniądze z wkładów własnych samorządów, a także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy. Efektem programu Kawka – jest czystsze powietrze w polskich miastach.

Dzięki środkom – w samorządach na terenie dwunastu regionów – uda się zlikwidować prawie 34 500 pieców węglowych i zastąpić je prawie 9 tysiącami nowych źródeł ciepła (kotły gazowe, pompy ciepła lub ogrzewanie elektryczne) lub przyłączami do miejskich sieci ciepłowniczych.

Piece węglowe są likwidowane w strefach, w których są znacznie przekroczone dopuszczalne poziomy stężenia zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Dzięki dwóm pierwszym edycjom programu udało się ograniczyć emisję pyłu PM 10 o 858 ton, a pyłu PM 2,5 o 817 ton. Ponadto dzięki inwestycjom, realizowanym w ramach Kawki – sukcesywnie zmniejszana jest emisja do atmosfery dwutlenku siarki, tlenków azotu, benzo-a-pirenu i dwutlenku węgla.

Oprócz tego pieniądze z programu KAWKA pozwoliły na termomodernizację ponad 400 budynków na terenie całego kraju oraz montaż ponad 1100 kolektorów słonecznych. Inwestycja w ramach programu jest najbardziej efektywna właśnie przy jednoczesnej likwidacji pieców węglowych, termomodernizacji budynków oraz instalacji kolektorów słonecznych.

Przypomnijmy, Kawka to program priorytetowy pn.: „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Programem są objęte miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Pieniądze z dotacji płyną do samorządu, ale ostatecznym odbiorcą dofinansowania mogą być m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy. Samorządy mogą dostać do 90 procent dofinansowania z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.