KAWKA 2014 – nabór wniosków

19 maja 2014
KAWKA 2014 – nabór wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków wstępnych na przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Nabór wniosków skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego wskazanych w Programach Ochrony Powietrza, które planują realizację albo realizują przedsięwzięcia związane z ograniczeniem niskiej emisji. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą podmioty korzystające z dofinansowania, wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta końcowego.
Pomoc realizowana będzie w formie:

  • dotacji do 45% ze środków NFOŚiGW;
  • pożyczki do 45% ze środków WFOŚiGW w Białymstoku, jednak nie mniej niż 25% (bez możliwości umorzenia).

Wnioski należy składać w Biurze WFOŚiGW w Białymstoku do dnia: 15 lipca 2014 r. do godz. 15.00
Dokumenty związane z naborem znajdują się poniżej.

Wniosek wstępny (DOC, 0B)

Regulamin (PDF, 0B)

Program priorytetowy KAWKA (PDF, 0B)