Jubileusz 30-lecia działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4 lipca 2023
Jubileusz 30-lecia działalności Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

30 czerwca 2023 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyły się wspólne obchody 30-lecia Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Przez trzy dekady Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazały łącznie ponad 80 mld zł na wsparcie blisko 700 tys. zadań inwestycyjnych oraz projektów edukacyjnych i badawczych. Od 2018 roku systematycznie wzrasta liczba i wartość podpisywanych przez WFOŚiGW umów. Rok 2022 był dla wielu funduszy rekordowy. Mazowiecki Fundusz podpisał ponad 21 tys. umów o łącznej wartości ponad pół miliarda złotych. W latach 2018-2022 dzięki wsparciu z WFOŚiGW zbudowano w Polsce blisko 80 tys. km kanalizacji sanitarnej, ograniczono emisję CO2 o około 13 mln Mg na rok, a ograniczenie masy składowanych odpadów wynosi prawie 4 mln ton.

Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa podkreśliła, że ze środków przekazywanych przez WFOŚiGW korzystają Polacy w ramach programów dotyczących poprawy jakości oczyszczania ścieków, jakości powietrza, czy wymiany źródła ciepła. Minister dodała, że istnieje ogromna grupa przyjaciół — beneficjentów Wojewódzkich Funduszy. To wielka grupa podmiotów, instytucji, osób, które są wdzięczne za to, że fundusze odpowiadają na ich potrzeby poprzez realizowanie programy.

Szesnaście Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowią polski model finansowania ochrony środowiska i ekologii. Jest on uważany za wyjątkowy w skali europejskiej, a nawet światowej. W systemie tym finansowanie ochrony środowiska polega na ściśle określonym wydatkowaniu środków pochodzących z opłat za korzystanie z zasobów naturalnych i kar za zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Uzyskane w ten sposób środki przekazywane są na inwestycje proekologiczne. Tak skonstruowany system funduszy ekologicznych stanowi instrument finansowy dla Ministra Klimatu i Środowiska wspierający realizację polityki ekologicznej państwa.

WFOŚiGW prowadzą samodzielna gospodarkę finansową, której charakterystyczna cechą jest odnawialność zasobów. Fundusze udzielają dotacji oraz mogą udzielać pożyczek, a wypracowując przychody z odsetek, pomnażają zarządzane przez siebie pieniądze które przekazywane są na kolejne proekologiczne inwestycje. Istotny jest również efekt dźwigni finansowej, wynikający z możliwości korzystania ze środków innych podmiotów finansowych m.in. z Unii Europejskiej oraz wkładu własnego samych Beneficjentów, co oznacza większą dostępność kapitału oraz osiąganie lepszych efektów ekologicznych. Bez takiego wielowymiarowego wsparcia przeprowadzenie szeregu ekoinwestycji w całym kraju byłoby niemożliwe.

Relacja wideo z gali jubileuszowej 30.06.2023