Jak promować Fundusze Europejskie w Polsce?

6 czerwca 2009
Jak promować Fundusze Europejskie w Polsce?

Dnia 18 grudnia 2007r. zaakceptowany został na poziomie krajowym projekt Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. przejdź