IV Szkolenie w ramach programu „Czyste Powietrze”

14 maja 2018
IV Szkolenie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Na Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11 maja br. w ramach cyklu szkoleń „Czyste Powietrze”, nasi Doradcy Energetyczni po raz kolejny przekazali swoją wiedzę Pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego, którzy licznie przybyli na szkolenie. W trakcie prelekcji niejednokrotnie zawiązywała się dyskusja dotycząca poruszanej tematyki. „Czyste Powietrze”, to cykl szkoleń w ramach Działania 7. PCP Włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Resortem wiodącym jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwami: Energii (w tym URE), Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska.