IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

6 czerwca 2009
IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

19 czerwca 2008 r., pod przewodnictwem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Janusza Mikuły, odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Posiedzenie Komitetu poświęcone było m.in. prezentacji Sprawozdania rocznego z wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 za 2007 rok, propozycji aktualizacji Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych sektorów POIiŚ oraz prezentacji i dyskusji nad projektem Planu Komunikacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.