Internetowy serwis informacyjny „Na co Fundusze Europejskie 2007-2013?”

6 czerwca 2009
Internetowy serwis informacyjny „Na co Fundusze Europejskie 2007-2013?”

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało na stronie www.funduszestrukturalne.gov.pl/nss/na+co+fundusze internetowy mini serwis informacyjny pt. „Na co Fundusze Europejskie 2007-2013?”. Przewodnik ten skierowany jest w szczególności do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów okresu programowania 2007-2013 przedstawia możliwości dofinansowania różnego rodzaju projektów w ramach programów krajowych oraz działań, w których przewidziano współfinansowanie z Funduszy Europejskich.