Informacja o wyniku naboru na stanowisko doradcy energetycznego

12 stycznia 2015
Informacja o wyniku naboru na stanowisko doradcy energetycznego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż działając na podstawie § 21 Procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – załącznik do Zarządzenia Nr 6/2012 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 19 marca 2012 r. oraz pkt 6 tiret ósme ogłoszenia o naborze na stanowisko doradcy energetycznego z dnia 4 grudnia 2014 r., podjęto decyzję o zakończeniu naboru na stanowisko doradcy energetycznego bez podawania przyczyny. Czytaj również tutaj.