Informacja dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1 POIiŚ

19 listopada 2012
Informacja dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1 POIiŚ

Ministerstwo Środowiska – Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, biorąc pod uwagę skalę oszczędności wygenerowanych przez beneficjentów projektów wodno – ściekowych Programu, wstępnie planuje ogłosić kolejny nabór wniosków w trybie konkursowym na początku 2013 roku.

Konkurs dotyczyłby działania 1.1 POIiŚ – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Aktualnie obowiązujący szczegółowy rodzaj oraz kryteria wyboru projektów znajdują się na stronie internetowej Programu pod adresem www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty programowe.

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy bylibyście Państwo zainteresowani ubieganiem się o środki z POIiŚ na realizację projektów wodno-ściekowych w ramach planowanego konkursu. Prosimy o przekazanie informacji do 23 listopada br., również w formie elektronicznej na adres aloban@wfosigw.bialystok.pl, podając jednocześnie przybliżoną wartość projektu, tam gdzie jest to możliwe.

Ponadto informujemy, że pracownicy Funduszu (Zespołu Funduszy Europejskich) udzielą odpowiedzi na Państwa pytania w zakresie możliwości realizacji projektów w ramach działania 1.1 POIiŚ.