III spotkanie z cyklu Szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

6 kwietnia 2018
III spotkanie z cyklu Szkoleń dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Już po raz trzeci, w dniu 5 kwietnia br. Doradcy Energetyczni z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeprowadzili szkolenie dla Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej z województwa podlaskiego. Jak w poprzednich edycjach miejscem szkolenia był Podlaski Urząd Wojewódzki, a Sala Kolumnowa pomieściła 29 opiekunów społecznych. Cykl szkoleń prowadzony jest w ramach programu „Czyste Powietrze”, Działanie 7. PCP Włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Resortem wiodącym jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwami: Energii (w tym URE), Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska.